การเงิน

7 เรื่องการเงินที่ “แม่บ้าน” ต้องรู้

เพราะหน้าที่ของแม่บ้านไม่ใช่แค่เลี้ยงลูกดูแลความเร

15 ความจริงเรื่อง ” การเงิน ” ที่คนไทยต้องรู้ !

เรื่องที่1:ทันทีที่เด็กรู้จักการบวกลบเลขเป็นผู้ปกค