การรับมือหลังตกงานในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

  ในปัจจุบันนี้ มักจะได้พบเจอข่าวสารบ่อยๆถึงข่าวที่โรงงาน หรือแหล่งผลิตปิดตัว กันอยู่ต่อเนื่องและบริษัทต่างๆ ก็ทยอยปิดตัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการถดถอยอย่างต่อเนื่อง...
Copyright © เรียนรู้การทำธุรกิจ การเงิน การลงทุน การตลาด การงาน · All rights reserved ·