การรับมือหลังตกงานในภาวะเศรษฐกิจถดถอย

201983234016-IMG_20190731_0   ในปัจจุบันนี้ มักจะได้พบเจอข่าวสารบ่อยๆถึงข่าวที่โรงงาน หรือแหล่งผลิตปิดตัว กันอยู่ต่อเนื่องและบริษัทต่างๆ ก็ทยอยปิดตัวเนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจ ที่มีการถดถอยอย่างต่อเนื่อง...
Copyright © 2020 เรียนรู้การทำธุรกิจ การเงิน การลงทุน การตลาด การงาน · All rights reserved ·