“สมการนักออม … ลดภาษีก็เพิ่ม เงินออม ได้”

4DQpjUtzLUwmJZZGZpYrfKSVW3k ชีวิตคนเรานอกจากความตายแล้วอีกอย่างที่หนีไม่พ้นก็คือ “ภาษี” เวลาซื้อของร้านค้าจะหักเงินเราไว้บางส่วนเอาไปจ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% เวลารับดอกเบี้ยเงินฝากประจำและเงินปันผลก็จะถูกหักภาษี...
Copyright © 2018 เรียนรู้การทำธุรกิจ การเงิน การลงทุน การตลาด การงาน · All rights reserved ·